Dagbeleving

Doelstelling

Het doel van de dagbeleving is het aanbieden van een zinvolle en prettige dag invulling, waarbij zorg op maat geboden wordt. Er worden activiteiten aangeboden in het kader van ondersteunende/activerende begeleiding. Een dagactiviteit wordt afgestemd op de behoefte van de zorgvrager en kan variëren van het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, tuinieren en het verzorgen van klein dieren tot het doen van huishoudelijke, creatieve activiteiten of het doen van een spelletje.

Dit alles onder het motto dat meedoen en helpen mag, maar het ook prima is te genieten van alles wat er gebeurd. De activiteiten zijn gericht op hetgeen iemand kan en wil en op het in stand houden en indien mogelijk bevorderen van de zelfredzaamheid.

Indirect zijn de mantelzorgers ook een doelgroep. Door de dagbeleving worden zij een stukje ontlast van de dagelijkse zorg. We hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan de mogelijkheid dat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

 

Dagindeling

Vervoer, Wij halen en brengen de zorgvragers van en naar hun eigen huis, dit vinden we belangrijk omdat er op die manier laagdrempelig contact mogelijk is tussen de begeleiding en het thuisfront en er een observatie moment plaats vindt, zodat er snel gehandeld kan worden wanneer zich problemen voordoen.

Koffie/thee, We starten rond 9.00 uur met koffie/thee, daarbij is het belangrijk dat er contacten aangegaan en onderhouden worden. Tijdens dit koffiemoment wordt het menu van de dag besproken, wordt er een boodschappenlijst gemaakt en wordt de krant gelezen.

Planbord, er zijn elke dag 4 begeleiders en 10 tot 12 zorgvragers aanwezig. De zorgvragers worden gekoppeld aan een begeleider. Deze is gedurende de dag verantwoordelijk voor het welzijn van de zorgvrager en zal er voor zorgen dat de zorgvrager een zinvolle dag kan ervaren.

Eten, we eten elke dag een warme maaltijd. Deze wordt met de zorgvragers bereidt en vormt een belangrijk onderdeel van de dag invulling. Zo wordt in overleg met de zorgvragers het menu samengesteld en worden er boodschappen gedaan bij de plaatselijke ondernemers. Ook worden de zorgvragers betrokken bij de bereiding van de maaltijd. Door hier samen mee bezig te zijn worden de zintuigen geprikkeld en wordt de eetlust opgewekt. Ook het samen eten werkt stimulerend ten aanzien van inname voeding en vocht.

Rustuurtje, na het eten is er een mogelijkheid tot rusten voor degene die hier behoefte aan hebben. We hebben hiervoor verschillende relaxstoelen en er is een slaapkamer beschikbaar waar gebruik van gemaakt kan worden. 

Bewegen, is een belangrijk onderdeel van de dagbeleving, er komt twee keer per week een fysiotherapeut voor zowel individuele therapie als voor het bewegingsuur. De bewegingsmogelijkheden zijn heel divers en gericht op zowel binnen als buiten.

Activiteitenaanbod

 

Wachtlijst

U kunt telefonisch contact opnemen met Sylvia Wolfs om na te gaan of er momenteel sprake is van een wachtlijst.

Wachtlijstprocedure
Afhankelijk van de ruimte op de dagbeleving kan het voorkomen dat u met minder dagdelen start dan de afgegeven indicatie.
Wanneer er op moment van inschrijving geen plek is, kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Indien er sprake is van een wachtlijst gaan mensen uit de gemeente Stadskanaal voor op mensen uit andere gemeentes.

Urgentie-systeem
In het volgende geval gaat u voor op de zorgvragers die op de wachtlijst staan:
Indien er vanuit casemanagement en/of huisarts gevraagd wordt om iemand per direct een plek te bieden (bijvoorbeeld bij plotselinge achteruitgang of bij ziekte van de partner)